Tuesday, December 18, 2007

Bijeenkomst 11 december

11 december was de laatste bijeenkomst van het Siibot team.
De volgende collega's waren erbij:

Tim Bertholet (TiBe)
Erwin de Jong (ErJo)
Maurice van den Heuvel (MaHe)
Hans Odenthal (HaOd)
Kristof Smits (KrSm)
Erik Vermeulen (ErVe)
Jeroen Torfs (JeTo)

Hier volgt een overzicht van de actiepunten van de meeting van 25 oktober. Ook de nieuwe acties voor iedereen worden genoemd.

iRobot Simulatie (HaOd + ErVe)

Aangezien we maar één robot hebben (en eventueel die van Peter) zal het zeker gaan voorkomen dat er iemand code aan het ontwikkelen is die hij niet ter plekke kan testen op de iRobot zelf. We hebben gekozen voor het C# RoombaSCI Framework (SourceForge) dat we dus zouden moeten stubben. Nu heeft Microsoft Robotics Studio de mogelijkheid om een iRobot rond te laten rijden in een 3D virtuele wereld. Dit zouden we graag gebruiken als test environment voor onze Siibot, echter moet hier wel het een en ander voor uitgezocht worden. Robotics Studio werkt bijvoorbeeld met manifests (xml). We zullen dus een manier moeten vinden om de RoombaSCI interface aan te bieden bovenop Robotics Studio. Hans en Erik hebben hier tijd aan besteed, maar er is nog geen doorbraak. Dit punt blijft staan voor de volgende bijeenkomst.

Wifi op de eBox 2300 met Windows CE 6.0 (ErJo)

Erwin heeft Wifi aan de praat! Kort samengevat kwam het er op neer dat we geen drivers hadden voor de Wifi module. Erwin is hier achteraan gegaan en heeft de juiste driver kunnen bemachtigen. Hij heeft een image gebouwd voor de eBox met daarin Wifi support. Je kunt nu inderdaad de SSID's zien die 'in de lucht' zitten. Erwin gaat voor de volgende keer kijken hoe je C# code kunt deployen op de eBox.

C# code bouwen met Visual Studio (KrSm)

In het vorige blog item bespreekt Kristof uitgebreid hoe je C# code kunt bouwen voor het .Net Compact Framework 2.0. Het deployen gebeurt vooralsnog op een emulator.
Kristof is nog altijd enthousiast over het idee om Machine2World te laten draaien op de eBox. Als dit lukt dan kunnen we profiteren van een hele waslijst aan handige features die door M2W worden geboden. De machinekant van M2W is momenteel C++. Kristof gaat uitzoeken of hij dit kan compileren voor de eBox.

TCP/IP client/server (MaHe)

Maurice is in C# een TCP/IP client en een server aan het bouwen. Deze kunnen gebruikt worden om communicatie tussen een normale PC en de eBox te laten plaatsvinden. Dit opent de weg naar allerlei interessante toepassingen waarbij het zware werk door de PC gedaan kan worden. Daarnaast wordt het mogelijk om op afstand (via Wifi) informatie heen en weer te zenden tussen PC en eBox (denk aan SCI commando's, statussen en beeld)

Laadsysteem eBox 2300 accu (TiBe)

De iRobot is in staat om zelf zijn weg te vinden naar zijn laadstation. Helaas heeft de batterij in de iRobot onvoldoende capaciteit om zowel de robot als de eBox te voeden. Tim is aan het uitzoeken of we zowel de batterij van de robot als een extra 'battery pack' kunnen opladen met het basisstation. Vooralsnog lijkt het erop dat het basisstation te weinig vermogen heeft hiervoor. To be continued.

Verdere nieuwe acties:

Jeroen (JeTo) gaat zich verdiepen in webcams in combinatie met Windows CE en het .Net Compact Framework.

Acties van de eerste bijeenkomst (4 oktober):

Roomba C# Framework (PeCo)

Peter heeft voor zijn Siibot.MF project al eerder gebruik gemaakt van C# RoombaSCI Framework. In verband met code sharing en opgebouwde kennis gaan we ditzelfde framework ook gebruiken voor dit project.

Robotics Studio in combinatie met Roomba (PeCo)

Dit punt is (min of meer) overgenomen door HaOd en ErVe

Mantis opzetten (MaBe)

Done (zie mailtje 18-10)

Plaatsbepaling (MaHe + MaBe)

Dit punt staat nog open.


De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 14 februari 2008.

No comments: